Events

Satmar Expo 2022

July 13, 2022 9:00 am - August 13, 2022 10:00 pm New Jersey Conservation and Exposition Center ,
97 Sunfield Ave. Edison. NJ, 08837

כדי צו קענען מיטהאַלטן דעם עקספּאו ווערט פאַרלאַנגט פונעם עקספּאו צענטער פאַרוואַלטונג אַ ענטרי טיקעט
דעריבער דאַרפט איר זיך רעגיסטרירן פון פאָראויס פאַר דעם נישטיגן מינימאַלן סכום פון בלויז $5 איינטריט, און געניסט פון אַלע סעמינאַרן, אויפטריטן, און פונעם גאַנצן פּראָגראַם דורכאויס’ן טאָג, און אַרויסנעמען דערפון די מאקסימום ניצן אינעם טעגליכן חיי יום יום אין דער ביזנעס וועלט, בעז”ה

Ticket Type Price Cart
Expo Entry Ticket $20
Add to Cart

Tickets for the Satmar Business expo will be available May 1st.
Details coming soon.
Visit us back.